Norsk nettbutikk

Frakt fra 59.-

Spraylim til tekstil skumplast møbler tepper – Meteor kontaktlim

kr159.00

Spraylimet Meteor er løsningen for alle krevende skum-, tekstil-, møbel- og teppeapplikasjoner.

Det inneholder ikke klor og er et enestående universallim i sprayform.

Meteor er allsidig, med en lang åpentid på opptil 60 minutter og eksepsjonell klebrighet. Limet sikrer derfor sterke bindinger av en rekke forskjellige materialer, inkludert skum, tekstiler, møbeltrekk og teppefliser. Vær oppmerksom på at Meteor ikke er egnet for bruk på plast- og PVC-holdige myknere. For disse bruksområdene anbefaler vi våre spesialiserte spraylim 3M 80 og 3M 08080.

Fare:
H222+G229 Ekstrem brannfarlig aerosol. Trykkbeholder: Kan sprekke ved oppvarming. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild, og andre tennkilder. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert rum. P261 Unngå innånding av gass.

På lager

Produktnummer: 105176 Kategorier: ,